ICBS De Caleidoscoop

Het team

Bij De Caleidoscoop werken bevlogen en professionele medewerkers. De directeur en de onderwijscoördinatoren vormen samen het managementteam. Het team bestaat verder uit leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, vakleerkracht gym, vakleerkracht muziek, lerarenondersteuners, conciërge en een managementassistente.

ICBS De Caleidoscoop