De Plusklas

Voor wie?

Deze klas is voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Iedere week krijgen zij een uur apart les op een manier die recht doet aan hun talenten. Welke kinderen voor de plusklas in aanmerkingen komen, hangt af van een aantal factoren. Belangrijk hierbij is o.a. de manier waarop het kind in de eigen groep functioneert, hoe zijn/haar leerresultaten zijn en wat zijn/haar leerbehoeften zijn. De leerkracht(en) zullen in overleg met de IB en de plusklasleerkracht screenen of uw kind in aanmerking komt voor de plusklas. Uiteraard bespreken wij onze bevindingen altijd met de ouders, voordat de plusklas wordt ingezet voor het kind.  

Wat houdt de plusklas in?

Meester Martin begeleidt deze groep kinderen. Er wordt gewerkt aan het "leren leren", "leren werken" en "leren leven". De kinderen doen leerspelletjes, "zoek het zelf uit" opdrachten, werken aan vraagstuk, werken aan leerpaden, werken aan een project, maken een techniek opdracht of houden een leergesprek op niveau.

Belangrijk

We willen in dit verband benadrukken dat slechts een beperkt aantal kinderen deel kan uitmaken van de plusklas, maar dat er voor alle begaafde leerlingen op school natuurlijk speciale aandacht is, zoals die er ook is voor de kinderen die om allerlei andere redenen extra aandacht en een aangepast lesprogramma nodig hebben.